Opprustningen av Lysekloster skole er i rute

Lysekloster skole

Det har skjedd mye siden skolen sluttet av i sommer.   Hele klasseroms fløyen fra 1977 og deler av inngangspartiet er borte.   Det som skal bygges opp på nytt er fra denne fløyen.   Setningene de siste 15 årene har gjort at en har hatt store taklekkasjer på den søndre del av skolen.

Peling i sommer                                                                                                                                                                                                  Kommunen har satt som krav at alt pelearbeidet skal være ferdig før skolestart 2014. Det må til for å komme ned til fast fjell og unngå å få de samme problemene som ved det gamle bygget. I løpet av høsten vil en så starte arbeidet med å reise det nye bygget som skal stå ferdig høsten 2015.

Skolen 2015 - Kopi
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter