Elevene fra Nordvik skole til Lysekloster ?

Nytt bilde

Bergen kommune har planer om å legge ned Nordvik skole. Elevene kan bli flytta til Lysekloster.

– Vi er åpent for dette, sier Terje Søviknes

I dag presenterte byrådet framlegget til skolebruksplanen for Bergen hvor de ønsker å legge ned Nordvik skole og flytte elevene over kommunegrensa til Lysekloster skole.

– Vi har hatt kontakt med Bergen kommune via administrasjonen om dette. Vi er positive og Lysekloster barneskole har kapasitet til å ta elevene som i dag går på Nordvik, sier ordfører Terje Søviknes.

Nordvik skole har i dag 42 elever, 4 startet i år. Forventet elevtall ned mot 28 i 2019/20.

Den nyoppussede skolen i Lysefjorden ble bygd med tanke på en fremtidig utvidelse. Andre etasjen står i dag tom.

– Men det er viktig å understreke at ingenting er avgjort. Dette er et framlegg fra byrådet som må ut på høring først. Det blir sikkert  mobiliseringer før saken kommer opp i bystyret, analyserer Søviknes.

Trulig forhandlinger

– Hva med kostnadene må Bergen betale noe av dette?

– Vi har i de innledende samtalene tatt forbehold om at det økonomiske må komme på plass.

– Jeg vil tru at det vil skje gjennom forhandlinger med Bergen kommune. Vi må ha full kostnadsdekning for de elevene som kommer.

– I tillegg vil det vel ikke være unaturlig om Bergen tar noen av kostandene med å sette i stand andre etasjen, men det får bli noe av forhandlingene, sier ordføreren.

Nye kommunegrenser?

– Det er ikke dette saken handler om, men blir det en realitet er det ikke umulig at det blir aktualisert igjen. Det er jo barneskolen som har holdt igjen tidligere. Næreste idrettsanlegg til beboerne i Nordvik og mye av fritidsaktivitetene foregår jo allerede i Lysefjorden, avslutter Terje Søviknes.

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter