Må du ta bussen inn til Bergen i disse dager ?

Datokjøring

Kjøreforbudet gjelder innenfor ytre bompengering i det røde feltet på kartet.

Onsdag 6. januar innførte Bergen kommune datokjøring (se faktaboks). Årsaken er høy luftforurensning i sentrumsområdet.

Vedtaket betyr at rundt halvparten av personbilene i Bergen ikke kan kjøre gjennom ytre bompengering uten å risikere bot.

Det finnes likevel en rekke unntak. Følgende personbiler kan kjøre uavhengig av vedtaket om datokjøring:

  • Biler med tre eller flere personer
  • Kjøring knyttet til liv og helse
  • Elbiler og hybridbiler
  • Kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste. Dette inkluderer drosjer.
  • Utrykningskjøretøy
  • Pasienttransport
  • Biler som brukes av funksjonshemmede

DATOKJØRING I BERGEN – DETTE GJELDER

Byrådet har tirsdag 5. januar fattet vedtak om å innføre datokjøring innenfor ytre bompengering i Bergen fra onsdag 6. januar kl. 06.00 til fredag 8. januar kl. 22.00, eller til faren for overskridelser er over.

Personbiler med nummerskilt som ender på partall, kan kjøre på partallsdager, altså onsdag og fredag. Biler med skilt som ender på oddetall, kan kjøre torsdag.

(Partall er 0,2,4,6,8, oddetall er 1,3,5,7 og 9.)

Biler med tre eller flere personer får lov til å kjøre alle dager. Kjøring knyttet til liv og helse, samt elbiler, hybridbiler, kjøretøy benyttet til næringsvirksomhet eller offentlig tjeneste, utrykningskjøretøy, pasienttransport og biler som brukes av funksjonshemmede er også unntatt fra datokjøringen.

De neste dagene styrkes busstilbudet ytterligere for å gi bedre kapasitet.

 

Bergen sør: Linje 600 kjører i tillegg til ordinær rute klokken 0630 fra Os. Linje 600 vil betjene alle holdeplasser til/fra Nesttun terminal – Bergen sentrum.
Ekstra busser blir satt inn på strekningen Lagunen (perrong H) – sentrum. De kjører cirka hvert kvarter klokken 0630-0930 og fra klokken 1430-1730.
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter