Årsmøte 2018 – Saksliste

LL - logo
Dokumenter legges tilgjengelig på Klubbhuset fra mandag 19/3 etter kl. 18.00.

 

 SAKSLISTE :

  ÅRSMØTE 2018 –  21. Mars

Saks-nr. Saksliste Kommentar Vedtak
01/18 Godkjenne

stemmeberettigede

Godkjenne de stemmeberettigede
02/18 Godkjenne

Innkalling og saksliste

Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
03/18 Valg Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokoll.
04/18 Årsmeldinger Behandle Idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppemeldinger.

Fotball

Friidrett

Håndball

05/18 Regnskap Behandle Idrettslagets regnskap for 2017
06/18 Forslag og saker Behandle innkommende forslag og saker:

 

LIL’s hederstegn;

Forslag fra Styret;

Årsmøte godkjenner nye statutter

 

Økonomi:

Status Lån og godkjenning fra Årsmøte

 

07/18 Medlemskontingent Fastsette medlemskontingent for 2018
08/18 Budsjett Vedta Idrettslagets budsjett for 2018

Budsjett 2018 over 5 mill. –

krav til Statsautorisert Revisor.

Valg av revisor

09/18 Valg Valg av gruppeledere:

Friidrett, 1 år

Barne- og ungdomsfotball, 1 år

10/18 Foreta valg Foreta følgende valg:

 

Styret:

Leder – på valg, 1 år

Nestleder – på valg, 2 år

Sekretær – ikke på valg,2 år  

Styremedlem–ikke på valg,2 år

Kasserer – på valg, 2 år

2 varamedlemmer -på valg, 1 år

 

Valgkommite:

1 leder + 2 medlemmer

 

Kontrollkomiite:

Valg av 2 personer til kontroll komite.

 

 

Underskrifter protokoll:

 

Bjørn Samdal:___________________

 

TBA: __________________________

 

TBA: __________________________

 

 

Dokumenter legges tilgjengelig på Klubbhuset fra mandag 19/3
Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter