Tid for medlemskontingent

LL - logo

Mange har nå fått tilsendt informasjon om innbetaling av kontingent til Lysekloster Idrettslag. Hovedlagskontingenten for 2020 ble på fjorårets årsmøte fastsatt til kr 600.

Alle som driver aktivitet i klubben skal betale hovedlagskontingent. I tillegg kommer treningsavgift. I Lysekloster Idrettslag er det samme treningsavgift enten en er med på én idrett eller flere idretter. Det koster altså det samme å være med på både fotball, håndball og friidrett som det koster å være med på én idrett. Dette er et tiltak for å tilrettelegge for allsidighet i barneidretten.

Størrelsen på treningsavgiften varierer med alder og starter på kr 1100 for aldersgruppen 6-12 år. Fra og med året en fyller 13 år må aktive medlemmer også betale forsikring.

Hvem skal betale?
Alle aktive i Lysekloster Idrettslag, trenere og tillitsmenn skal betale medlemskapskontingent til klubben. I tillegg har vi flere støttemedlemmer som vi setter stor pris på.

Vi oppfordrer også foreldre som er med som hjelpetrenere, assistenter eller lignende til å betale kontingent. Så snart dere representerer idrettslaget – for eksempel som trener eller lagleder – regnes dere som representanter for klubben og nyter da blant annet godt av våre forsikringsordninger.

Hva går pengene til?
Pengene som klubben får gjennom kontingenten og idrettsavgiften går i hovedsak til å drifte idrettslaget. Dette kan være kostnader knyttet til vedlikehold av anlegg, strøm, utstyr, startkontingenter og forsikringsordninger.

Stemmeberettigelse årsmøtet
For å være stemmeberettiget til idrettslaget sitt årsmøte, må du ha betalt medlemskontingenten. I år avholdes årsmøtet 20. februar.

Ikke medlem?
Er du ikke medlem i Lysekloster Idrettslag, men ønsker å bli det? Her kan du melde deg inn: https://medlemskap.nif.no/25409

Spørsmål?
Har du spørsmål om medlemskontingenten du har mottatt, kan du sende en mail til svein@prosjektor-as.no

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter