Dagfinn Breivik

LIL - Haugesund

BRUTALT !

Det så ut som all overskudd og energi var oppbrukt