Maria Bos

LL - logo

Tid for medlemskontingent

Mange har nå fått tilsendt informasjon om innbetaling av kontingent til Lysekloster Idrettslag.

3B182287-D44A-44C4-8EF3-238EC0FEF0A3

Velkommen til årsfest

Velkommen til fest i klubbhuset for alle som har et hjerte som banker for idrettslaget.