Bygdanytt

Skolen

Nytt skoleår for ungene på Lysekloster.

På torsdag 18. august er det tilbake på skolebenken og lekselesing.

Lysekloster barneskule starter:
Skolestart 1. trinn: kl.08.15 -13.30
Skolestart 2.-7. trinn: kl.08.15 – 13.30
SFO: kl.07.00 – 16.30