Bygdanytt

fest

Årsfest/ Kick-off

Lysekloster byr opp til hardaball på klubbhuset 26. januar. Snør på danseskoene og kom!

Skolen

Nytt skoleår for ungene på Lysekloster.

På torsdag 18. august er det tilbake på skolebenken og lekselesing.

Lysekloster barneskule starter:
Skolestart 1. trinn: kl.08.15 -13.30
Skolestart 2.-7. trinn: kl.08.15 – 13.30
SFO: kl.07.00 – 16.30