top of page
  • Maria

Endelig kan flere begynne å trene igjen!

I forrige uke kom det en ny veileder fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektorartet knyttet til hvordan idrettslagene kan gjenoppta aktiviteten på en trygg og god måte. De fleste lagene og gruppene i idrettslaget vi nå så smått kunne begynne å trene igjen.

De ulike gruppene/lagene vil selv komme med mer informasjon om oppstart og treningstider i løpet av kort tid. Det viktigste vi som idrettslag, samt alle som bruker vårt anlegg kan gjøre, er å fortsette å følge reglene og anbefalingene fra myndighetene for å forbygge smitte og spredning av covid-19.


Smittevernstiltakene som nå  gjelder  for  norsk idrett kan bli langvarige, og de viktigste for å hindre økt smitte i idretten, og samfunnet  for øvrig  er: 1. Hold avstand – 1 meter 

2. Vask hender før og etter trening

3. Rengjør felles utstyr før og etter trening

4. Syk? Bli hjemme

5. Bruk egen drikkeflaske


Lysekloster Idrettslag tar koronasituasjonen på største alvor, og er opptatt av  at  vårt idrettslag og de organiserte treningene blir en så trygg arena som mulig slik at vi klarer å holde smitten i samfunnet nede.

Comments


bottom of page