top of page

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

 

Sekretær i styret Knut Eidsvik (navn@epost.no) er oppnevnt av styret til å håndtere politiattester i Lysekloster Idrettslag.

Prosedyren for å innhente politiattest er som følger:

 • Ta kontakt med Knut for å få bekreftelse på behovet for attest (eget skjema). 
   

 • Søker logger på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides her: Elektronisk skjema for politiattest.
   

 • Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema i henhold til bekreftelse fra idrettslaget
   

 • Last opp ferdigutfylt skjema "bekreftelse for formål med politiattest".
   

 • Fyll inn søknadsskjema.
   

 • Svaret kommer direkte til søker fra politiet.
   

 • Politiattesten må forevises til Knut. Idrettslaget skal ikke oppbevare kopi av attesten.

politiattest.jpg
bottom of page