top of page
  • Maria

Tid for medlemskontingent

Mange har nå fått tilsendt informasjon om innbetaling av kontingent til Lysekloster Idrettslag. Hovedlagskontingenten for 2020 ble på fjorårets årsmøte fastsatt til kr 600.


Alle som driver aktivitet i klubben skal betale hovedlagskontingent. I tillegg kommer treningsavgift. I Lysekloster Idrettslag er det samme treningsavgift enten en er med på én idrett eller flere idretter. Det koster altså det samme å være med på både fotball, håndball og friidrett som det koster å være med på én idrett. Dette er et tiltak for å tilrettelegge for allsidighet i barneidretten.


Størrelsen på treningsavgiften varierer med alder og starter på kr 1100 for aldersgruppen 6-12 år. Fra og med året en fyller 13 år må aktive medlemmer også betale forsikring.


Hvem skal betale? Alle aktive i Lysekloster Idrettslag, trenere og tillitsmenn skal betale medlemskapskontingent til klubben. I tillegg har vi flere støttemedlemmer som vi setter stor pris på.


Vi oppfordrer også foreldre som er med som hjelpetrenere, assistenter eller lignende til å betale kontingent. Så snart dere representerer idrettslaget – for eksempel som trener eller lagleder – regnes dere som representanter for klubben og nyter da blant annet godt av våre forsikringsordninger.


Hva går pengene til? Pengene som klubben får gjennom kontingenten og idrettsavgiften går i hovedsak til å drifte idrettslaget. Dette kan være kostnader knyttet til vedlikehold av anlegg, strøm, utstyr, startkontingenter og forsikringsordninger.


Stemmeberettigelse årsmøtet For å være stemmeberettiget til idrettslaget sitt årsmøte, må du ha betalt medlemskontingenten. I år avholdes årsmøtet 20. februar.


Ikke medlem? Er du ikke medlem i Lysekloster Idrettslag, men ønsker å bli det? Her kan du melde deg inn: https://medlemskap.nif.no/25409


Spørsmål? Har du spørsmål om medlemskontingenten du har mottatt, kan du sende en mail til svein@prosjektor-as.no

댓글


bottom of page